← Projecten↓ Projecten

Niet zo’n tastbaar en sexy project. Maar uiterst belangrijk op de achtergrond.

We willen zicht krijgen op de patiëntenflow:

  • Hoeveel consultaties zijn er per dag?
  • Vanuit welke regio komen er patiënten?
  • Welke ziektebeelden zijn het meest voorkomend?
  • Zijn er trends op basis van leeftijdsgroep en geslacht?
  • Kunnen we in kaart brengen wat er onder de rader blijft?

Het doel is om feiten te verzamelen, waarop we advies en strategische keuzes kunnen maken om het ziekenhuis in de juiste richting te laten groeien.
Vb. is het zinvol om een materniteit uit te bouwen, hoeveel hoestsiroop moeten we in welke periode inslaan, blijft er een segment van de bevolking afwezig, …

In het ziekenhuis noteren ze vandaag alle consultaties in een register (verplicht door de overheid). We vulden die gegevensset aan met een Excel-bestand waarin het personeel nog enkele aanvullingen doet. En de bedoeling is dat we maandelijks een update krijgen.

Intussen hebben we een bestand met 7000 lijnen data, maar we stellen vast dat er veel ‘vervuiling’ in die data zit (schrijffouten, verschillende benaming van diagnoses door personeel, kolommen in Excel verwisseld per maand, …). De maandelijkse update moeten we zelf steeds opvragen – en dat ontgaat ons zelf soms ook …