← Projecten↓ Projecten

De brandstapel

In en rond het ziekenhuis ligt er veel afval. Dat wordt verbrand langs de kant van de weg of achteraan het ziekenhuis het dal in gekiept. We vinden dat niet de beste en veiligste oplossing.

Er zijn voor dit soort afgelegen ziekenhuisposten reeds gekende en bewezen systemen om hier mee om te gaan. Een ziekenhuis in Charikot – de hoofdstad van de provincie – heeft een sorteerpark op hun site. Dat is gebouwd met hulp van Artsen Zonder Grenzen, net na de aardbeving in 2015.

Zo’n afvalpark bestaat uit verschillende betonnen putten voor verschillende fracties. Om gecontamineerd materiaal te verwerken, wordt er een verbrandingsoven gebouwd. De assen worden nadien in één van de putten gedumpt. Dit is momenteel de beste methode om hier toe te passen.

Totaalaanpak

Een project rond een afvalpark is breder dan enkel correct sorteren. We willen het ziekenhuis helpen een voorbeeldfunctie te zijn voor het dorp. Het personeel kan de patiënten en de andere inwoners bewust maken rond sorteren en de milieueffecten daarvan.

Er is een bedrijf in Kathmandu die recyclagemateriaal verwerken. Zij kunnen en willen ook opleiding geven aan sleutelfiguren uit het dorp. Die kunnen op hun beurt ‘ambassadeurs’ zijn van dit project en het verder uitdragen in de school, dorp, ziekenhuis, tempels, …

Project in pauze

Het project werd in 2019 gesuggereerd aan het team in Nepal. Ze vonden het interessant, maar maken het voorlopig niet tot hun prioriteit.
Het ziekenhuisafval wordt intussen tweewekelijks opgehaald door een vuilniswagen van de overheid en naar de vuilnisbelt gereden.

We bewaren dit project in onze schuif en halen het weer boven als ze er in Nepal terug naar vragen.