Doneer hier

Suggesties nodig over de hoogte van je gift?
Scroll wat verder door.

how to build a site for free
65

Gemiddeld


Van alle binnengekomen giften lieten we door een deskundig financiëel analist het gemiddelde berekenen.


De hoogste en laagste gift werden hiervoor niet mee in rekening gebracht, zoals dat gaat bij statistieken ;-) 

% 0,7

Maandelijks


Onze overheid belooft 0,7% van het BBP te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Dat engagement halen ze niet. Jij wel?

Vb. maandloon €1.000 x O,7% = €7.
Lees meer over de 0,7-norm in dit artikel.

xx

Vrije gift


Bepaal zelf je gift.
Of bel ons om je een random getal tussen 10 en 100.
Of je kan ook je rijksregisternummer als bedrag doneren.
Meer suggesties nodig? www.random.org


SAMUNDRA © 2019