Maandelijkse gift

Steun ons op een duurzame manier en doneer maandelijks een vast bedrag. Zo kan Samundra zich in Nepal engageren tot projecten van langere duur.

We hebben in verhouding minder administratie met het verwerken van maandelijkse giften, dus hebben we meer tijd om ons op de kern van ons verhaal te focussen.
Eenmalige gift

Elke gift is voor ons van betekenis. We maken de ngo in Nepal sterker, verhogen de onderwijskansen en materiaal, helpen zuiver water te verspreiden, blijven in het ziekenhuis investeren maar verbreden ook de medische zorg naar afgelegen terreinen.

Alle donaties worden ingezet in overleg met HCH, de lokale ngo. We houden steeds de projecten tegen de kritische lamp, zodat de middelen zinvol worden ingezet. Op die manier weet je dat jouw gift écht terecht komt waar het nodig is.

Noodhulp

Elk jaar houden we een deel van onze middelen gereserveerd voor onverwachte situaties. Als die zich niet voordoen – waar we altijd op hopen, wordt dat budget naar het volgende jaar overgedragen.

In 2020 konden we 40 voedselpakketten uitdelen met de speciaal daarvoor ingezamelde middelen.fiscale attesten

Voor alle giften van minstens €40 (per jaar) ontvang je van ons een attest dat je recht geeft op een belastingvermindering van 45%. Een maandelijkse gift van €10 kost je dus slechts €5,5 per maand.

In 2020 is de belastingvermindering door de federale regering tijdelijk opgetrokken naar 60%. Het ziet er naar uit dat dat voor giften gedaan in 2021 ook van toepassing zal zijn – het wetsvoorstel daarvoor ligt nu op tafel. In dat geval kost een maandelijkse gift van €10 je in werkelijkheid nog €4!