Na een straf traject met de medewerkers van de FOD Financiën, kregen we in februari dit jaar een brief van de minister van Financiën: “U krijgt erkenning als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Hoogachtend, de minister van Financiën.”! Driewerf hoera, wij sprongen een gat in de Covid-lucht: voor giften vanaf €40 kunnen we je nu een fiscaal attesten bezorgen!

Dit is hoe wij het zien: jij doet een gift en de overheid engageert zich samen met jou om ons project te ondersteunen. Dat wil zeggen: een hoop extra administratie voor ons, die we er met véél plezier bijnemen. Om die reden vragen we vanaf nu ook je adresgegevens op – we moeten je immers verplicht een fiscaal attest bezorgen per post, elk jaar in maart.

Lees meer over de mogelijkheden bij schenkingen. Of doe ineens een gift en zet ons aan het werk! 😉