Voor de eerste keer bezoekt het voltallige Samundra vzw-bestuur haar collega’s in Nepal. We leren nog niet iedereen kennen, maar wel de belangrijkste bestuursleden en bouwen de band met Jagat, Neesha en Ramesh verder op.
Ramesh neemt ons mee langs de longlist van hun projecten en stipt er vier aan die prioritair zijn: kiwi-plantage opstarten, schoolkinderen van arme arbeiders ondersteunen, health camps rond baarmoederverzakking verder zetten en medische infomercials op de provinciale radio.

Na drie dagen locatiebezoek in de bergregio Baiteshwor (bakermat en hoofdplaats van Samundra Nepal) krijgen we een overzicht van de projecten ter plaatse. We spreken Pukhel Basnet, de lokale trekker van het kiwi-project. Hij kon 13 van zijn buren overtuigen om mee te doen, ondanks hun twijfels over de toekomstige oogst (eerste pluk kan pas binnen 30 maanden).
Chhetrapa, een afgelegen deel van Baiteshwor aan de andere kant van de heuvel, blijkt moeilijk toegankelijk door de slechte weg. Ramesh regelt er een bezoek met de lokale overheid om Samundra en de werking voor te stellen. Ook met de verpleging van de lokale health post wisselt hij telefoonnummers uit, nadat ze de problematiek rond baarmoederverzakking als prioriteit bevestigden. De zaadjes rond samenwerking zijn hier geplant.

Het ziekenhuis in Baiteshwor is intussen twee jaar in handen van de overheid. Ze kon verder bouwen op wat Samundra Nepal al had verwezenlijkt. Intussen is het een goed bezochte plek (het patiëntenaantal verdubbelde) en de uitrusting is professioneler geworden (digitale x-ray, tandartskabinet en optometrie via Samundra vzw, labo heeft meer mogelijkheden).

In Kathmandu werken we samen aan het wederzijds begrijpen van elkaars werking. We spreken verwachtingen naar elkaar uit en de planning voor de komende maand wordt besproken. Fundraising staat in beide landen hoog op de agenda. En daar zijn we blij om, want we willen dat Samundra Nepal niet louter afhankelijk blijft van de Belgische middelen.

Als kers op de taart bespreken we met Ramesh zijn functioneren en bevestigen we onze unanieme waardering voor zijn aanpak. Hij geeft aan zijn opdracht na 6 maanden te willen verder zetten. Op naar een sterker Samundra en daardoor een beter leven in de Nepalese bergen!

Wil je meer lezen? Download hier ons volledig verslag.