Foto door Polina Tankilevitch

Het afvalbeheer in en rond het ziekenhuis kan beter: alles op de brandstapel, of achteraan het dal in kieperen, vinden we niet het beste en veiligste idee. Een afval/sorteerpark op de ziekenhuissite is daarom een ander concreet plan.
De afvalverwerking moet bewust maken rond sorteren en milieueffecten. Niet enkel voor het personeel en de patiënten, maar voor de hele dorpgemeenschap: het ziekenhuis heeft een sterke voorbeeldfunctie en wil die rol ook krachtig opnemen.
Dit projectidee wordt momenteel nog niet gedragen door het team in Nepal. Daarom leggen we dit even in de ideeënschuif.